Info voor ouders

Hallo beste ouder / opvoeder!

Hier leggen wij in het kort uit wat Kids Streetdefense (K.S.) voor sport is (en wat er allemaal bij komt kijken).


K.S. is een recreatieve trainingscombinatie (sport) met verschillende technieken om het kind (beter) te leren verdedigen om fysiek en mentaal weerbaar(der) te worden. Deze nieuwe sport is speciaal ontwikkeld voor kinderen vanaf 5 jaar tot 14 jaar.

K.S. is vóóral een vrolijke sport gericht op zelfverdediging en weerbaarheid. Het is voor alle kinderen te volgen – dus bijvoorbeeld ook kinderen met gedragsproblemen (adhd, pdd nos, syndroom van asperger, etc.). Erg gebruiksvriendelijke technieken uit Judo, (Kick)Boksen, Jiu Jitsu, Tae Kwondo en meer – zorgt ervoor dat ieder kind zich er bij K.S. “thuis” voelt, dat er altijd iets is wat het kind leuk vind of goed kan en leren kan.

Bij deze sport kan het kind oriënteren in de verschillende vecht- en verdedigingssporten én zal kennis maken met het lichamelijk en geestelijk kunnen van zichzelf (en dus ontwikkelen!).

Dit alles op een speelse manier!


Verschillende technieken uit:
- Boksen (stoten, bewegen, stevig staan, incasseren, etc.)

- Kickboksen (stoten en trappen, afweren, blokken, etc.)

- Judo (leren vallen, rollen, loskomen, snel staan, etc.)

- Tae Kwondo (trappen, snelheid, voetenwerk, souplesse, etc.)

- Jiu Jitsu (klemmen, loskomen uit klemmen, grepen, valbreken, etc.)

- Zelfverdediging (stemgebruik, houding, zelfbeeld, situaties inschatten, rollenspellen, etc.)

DE VISIE OP K.S.
Het is voor ieder kind die bijvoorbeeld:
- geïntroduceerd wil worden met verdedigings- en vechtsporten
- of die bv 1-2-3 geen keuze kan/ wil maken tussen de traditionele sporten
  als Judo, Karate, Tae Kwondo
- die (misschien) gepest wordt
- wat weerbaarder mag zijn (van zich "afbijten")
- assertiever wil worden
- meer moet bewegen
- socialer kan worden
- enz.

Kortom; bezig zijn met jezelf, met je mogelijkheden, met anderen om de kwaliteit in je leven te vergroten. Lekker trainen en gezelligheid staan erg hoog in het vaandel.

TRAININGSWIJZE
Alle trainingen - overal in Nederland - hebben één en dezelfde rode draad: op een recreatieve speelse doe-manier trainen werken aan fysieke en mentale weerbaarheid.

BENODIGDHEDEN
Voor het goed uitoefenen van K.S. zijn bokshandschoenen nodig en dus verplicht. Na één maand trainen wordt verwacht deze aan te schaffen.  Zo ook scheenbeschemers en de officiële K.S. T-shirts van de club.

VERDERE BENODIGDHEDEN:

Sportkleding (lange trainingsbroek of kort: zelf weten), handdoek, flesje water.

K.S. is aangesloten bij WMTA

World Muay Thai Association